Praktisch

Vanaf schooljaar 2022-2023 melden alle scholen in Diest verplicht digitaal aan.

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt voor welke school of scholen jij een voorkeur hebt. Een maand na het einde van de aanmeldingsperiode krijg je een bericht met de school waaraan je kind werd toegewezen. Het aanmeldingssysteem houdt zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Duid je onze school als 1ste keuze aan op het online aanmeldformulier dan mag je ook zeker zijn dat dit in orde is. Wij hebben tot op heden nog geen capaciteitsproblemen.

Eerst aanmelden – daarna inschrijven op school
De aanmeldperiode loopt van 27 februari 2024 (14u) tot en met 19 maart 2024 (14u).

Is je kindje geboren in 2022 én heeft het al een grote broer of zus op school? Duid dit dan aan op het digitaal aanmeldformulier.

Je kind aanmelden kan via onderstaande link:

Start (naarschoolgaanindiest.be)

Inschrijfperiode met ticket op onze school: tussen 22 april en 13 mei 2024.

Er wordt dan best vooraf een afspraak met de directeur gemaakt.

De directeur beslist in welke leerlingengroep de leerling wordt opgenomen.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • De 1ste schooldag na de zomervakantie (start schooljaar)
  • De 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • De 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari (teldag)
  • De 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • De 1ste schooldag na de paasvakantie
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wij organiseren ook meespeeldagen zodat de kindjes al even kunnen wennen aan de juf en het klasje. Deze data kan u hieronder terugvinden en ook op de kalender van onze school.

Meespeeldagen instappers schooljaar 2023-2024

Ook onze school moet omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit vastleggen:

→ kleuterschool: 90
→ lagere school: 160

Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. Tot op heden hebben we nog geen capaciteitsproblemen. 

Raadpleeg voor meer info onderstaande link:

Onderwijs | Stad Diest

naarschoolindiest (naarschoolgaanindiest.be)

 

Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,…).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem dat zal gelden voor alle scholen in Diest.

De directeur beslist in welke leerlingengroep de leerling wordt opgenomen.

De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen van het schooljaar 2024-2025  loopt van 27 februari 2024 (14u) tot en met 19 maart 2024 (14u).

© Vrije Basisschool Klaverdrie Vleugt 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.