Onze Visie Op ICT

ICT ONZE KAPSTOK VOOR DE TOEKOMST  

Klaverdrie biedt leerlingen goed en modern onderwijs, met specifieke aandacht voor hun persoonlijke mogelijkheden en achtergrond, in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving, waarbinnen het kind optimaal kan groeien en bloeien.  

De wijze waarop ICT wordt ingezet in Klaverdrie houdt verband met de 3 pijlers van de school: warm en nabij, eigentijds & waarde(n)vol en op maat & bewegend leren.
Wij willen de kinderen voorbereiden op de maatschappij waarin zij leven. Aangezien ICT een onmisbare rol inneemt in de samenleving, dient het onderwijs leerlingen kritisch te leren omgaan met deze digitale mogelijkheden.

Om aan te sluiten bij de persoonlijke mogelijkheden van de leerlingen, is gedifferentieerd onderwijs essentieel. Voor het realiseren van differentiatie is ICT een bruikbaar middel. ICT kan immers als middel worden gebruikt om de leerstof en de verwerking daarvan meer toe te spitsen op de individuele capaciteiten en behoeften van de leerlingen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. In onze school zijn veiligheid en respect belangrijke waarden. We richten ons op het kind dat extra begeleiding nodig heeft, maar ook op het kind dat meer uitdaging vraagt.

© Vrije Basisschool Klaverdrie Vleugt 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.