Welkom in onze vrije basisschool Klaverdrie te Vleugt.

We zijn een dorpsschool in een groene omgeving en hechten veel belang aan het samen school maken. We omschrijven onze school als een warme en liefdevolle plaats waar kinderen in verbinding met zichzelf, de anderen en de natuur leren.

Onze school meent dat toekomstgericht onderwijs samenhangend en duurzaam moet zijn. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis aan kennis, attitudes, vaardigheden en springen we naar de onderwijscompetenties van de 21ste eeuw die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Participatie en betrokkenheid van onze kinderen, leraren, ouders, schoolbestuur en alle andere partners vinden we heel belangrijk.