Onze Visie op Evalueren

Bij het evalueren van de kinderen vinden wij het heel belangrijk:

  • dat kinderen, ouders en leerkrachten voldoende kansen krijgen om informeel en formeel met elkaar te communiceren.
  • dat kinderen leren reflecteren over het eigen leerproces welk de zelfsturing stimuleert

 Onze evaluatie houdt rekening met verschillen van kinderen. Dit doen we door gebruik te maken van verschillende evaluatievormen: zachte en harde evaluatie, schriftelijke en mondelinge evaluatie.

Waar het nodig is maken we gebruik van redelijke aanpassingen. 
Dit kunnen zijn:

– Stimulerende maatregelen = zelfbeeld ondersteunen, probleem erkennen, begrip tonen, motiveren, aanmoedigen

– Compenserende maatregelen = hulpmiddelen geven die het lezen, spellen, rekenen, leren en studeren vereenvoudigen

– Remediërende maatregelen = extra oefening en begeleiding van het leerprobleem

– Dispenserende maatregelen = vrijstellen van bepaalde opdrachten

     

HET LEERPLAN ZILL is richtinggevend in ons evaluatiebeleid.

We evalueren de kinderen op het realiseren van alle soorten leerdoelen. Naast kennis, regels en technieken, zijn er ook leerstrategieën, aanpakwijzen, vaardigheden en attitudes.

Ook hier willen we aandacht besteden aan zowel harde als zachte vormen van evaluatie.

Onze leerlingenevaluatie is proces- en productgericht:

– Met productevaluatie peilen we naar specifieke kennis en vaardigheden.

Even essentieel is terug te blikken op de weg waarlangs het product werd bereikt.

– Procesevaluatie levert ons waardevolle informatie over groeiprocessen, kennisstructuren, procedures en benaderingswijzen die het kind hanteert. We onderscheiden daardoor de sterke en zwakke kanten van het kind. Door met de leerlingen te reflecteren over zijn/haar gedrag en/of prestaties krijgt hij/zij beter zicht op hoe het anders en beter kan. Als het kind voor het zetten van deze stappen voldoende gewaardeerd wordt, zal dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld bevorderen.

© Vrije Basisschool Klaverdrie Vleugt 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.