onze 3 ankers

Elk kind is welkom, ongeacht de culturele achtergrond, geloof, capaciteit of beperking.
Wij willen elk kind maximale ontwikkelingskansen aanbieden en ervoor zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school komen.

Onze 3 ankers:    HARTELIJK                 OP MAAT                 UITDAGEND


 


HARTELIJK

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen.
Via KiVa willen wij de sociale vaardigheden en de veerkracht van onze leerlingen vergroten.
Wij leren hun op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan.
KiVa heeft dan ook een vaste plaats binnen ons dagelijks onderwijs en handelen.

OP MAAT

 Zin in leren betekent voor ons kennis verwerven door leerlingen hun talenten te  ontwikkelen. We leggen hierbij de nadruk op het aanvaarden van de verscheidenheid: de school biedt sticordimaatregelen aan waar mogelijk is.
Het sporenbeleid in de lessen taal en wiskunde zorgt ervoor dat ieder kind zich begrepen voelt.

UITDAGEND
We streven ernaar in elk onderwijsarrangement minstens twee ontwikkelvelden te combineren met het oog op een harmonieuze ontwikkeling. Hierbij houden we rekening met wie onze leerlingen zijn en welk hun onderwijsbehoeften zijn.