onze visie op ICT

                                         

                                        ICT ONZE KAPSTOK VOOR DE TOEKOMST 
 

 

Klaverdrie biedt leerlingen goed en modern onderwijs, met specifieke aandacht voor hun persoonlijke mogelijkheden en achtergrond, in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving, waarbinnen het kind optimaal kan groeien en bloeien.  
 
De wijze waarop ICT wordt ingezet in Klaverdrie houdt verband met de 3 ankers van de school: hartelijk, op maat en uitdagend. 
 
Wij willen de kinderen voorbereiden op de maatschappij waarin zij leven. Aangezien ICT een onmisbare rol inneemt in de samenleving, dient het onderwijs leerlingen kritisch te leren omgaan met deze digitale mogelijkheden. 
 
Om aan te sluiten bij de persoonlijke mogelijkheden van de leerlingen, is gedifferentieerd onderwijs essentieel. Voor het realiseren van differentiatie is ICT een bruikbaar middel. ICT kan immers als middel worden gebruikt om de leerstof en de verwerking daarvan meer toe te spitsen op de individuele capaciteiten en behoeften van de leerlingen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. In onze school zijn veiligheid en respect belangrijke waarden. We richten ons op het kind dat extra begeleiding nodig heeft, maar ook op het kind dat meer uitdaging vraagt.