Vestiging Vleugt
Vleugtstraat 33
3290 Schaffen - Diest
tel 013/ 31 22 84
GSM directie:
0479/ 81 53 63
n.verachtert@klaverdrie.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF 13 JUNI om 9u. Voor meer info: directie@klaverdrie.be of 0479/81 53 63
Heeft u de filmpjes van onze kleuterklassen al op Facebook gezien? />

 

 

 

 

 

Weetjes

Ouders die voor- en naschoolse opvang wensen, kunnen terecht in ‘t KLIEKSKE.

Voor de leerlingen van de Kerkstraat: Pastorijstraat (Tel: 013/ 32 52 60).
Voor de leerlingen van de Vleugt: naast de school (Tel: 013/ 32 69 27).
De leerlingen zullen ‘s morgens en ‘s avonds begeleid worden van en naar de opvang.

De ouders schrijven hun kinderen vooraf in bij ’t KLIEKSKE
Voor kleuters die op de wachtlijst staan van het Kliekske, organiseert de school vanaf 1/9/17 naschoolse opvang tot maximum twee uren na schooltijd.

Bewaking IN de school:

  • Alle vestigingen:  ‘s morgens vanaf 8.15 uur tot 8.45 uur

Middageten en drank

De leerlingen kunnen ‘s middags onder toezicht hun boterhammen in de school opeten.
Leerlingen die de school verlaten zonder toestemming van de ouders of  zonder begeleiding van leerkrachten zijn ook tijdens de middagpauze NIET verzekerd.

We bieden geen drank aan op school. De kinderen kunnen hun drinkfles op school steeds vullen met water.
Als milieubewuste leerlingen en leerkrachten durven wij ook vragen dat de ouders GEEN  “blikjes”, GEEN  “cola, limonade en ice-tea” en GEEN chips of ander snoep“ zouden meegeven.
Om de afvalberg te beperken, brengt ieder kind drank mee in een herbruikbare drinkfles, koekjes in een koekendoosje.

Woensdag fruitdag!

In het kader van het gezondheidsbeleid op school, ondersteunt het oudercomité het Tutti Frutti project.
Door het wekelijks aanbod op school hopen wij dat onze kinderen meer fruit zullen eten.

Hoe gaat de school om met verjaardagen?

We vragen uitdrukkelijk om ook bij verjaardagen geen chips of snoepjes mee te geven.  Een koekje, fruit of een kleinigheidje mag wel. Bij de leerkrachten kan je als ouder ook vernemen welke kleinigheid van spelletjes, zowel in het kleuter- als het lager onderwijs, eventueel kan dienen om in de klas te gebruiken. Dit is een tip maar zeker geen verplichting, elke ouder blijft hierin vrij. Ook tijdens de speeltijden laten we de snoepjes liever thuis.

Hier vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. 

Voor een aantal kosten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Deze lijst wordt overlegd in de schoolraad.

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Hierop kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden een afwijking toegestaan worden en dit na overleg met de klastitularis en de directie of met een doktersattest. Tijdens de L.O.-lessen dragen de leerlingen een T-shirt met het logo van de school dat in de school kan aangekocht worden voor € 10.  Een donker shortje kan van thuis meegebracht worden. De kinderen met lange haren kunnen om praktische redenen hun haren het best in een staart doen. Steek een elastiekje in je turnzak, dan heb je er altijd één bij. Het zwemmen gebeurt onder begeleiding van de gymleerkracht, met de hulp of onder toezicht van de titularis gedurende acht keren per schooljaar, voor de leerlingen van de lagere school.

Conform  de omzendbrief van 09/06/2000 bieden wij de leerlingen één jaar GRATIS zwemmen.
In onze school gaan de leerlingen van het eerste leerjaar GRATIS zwemmen.