Vestiging Vleugt
Vleugtstraat 33
3290 Schaffen - Diest
tel 013/ 31 22 84
GSM directie:
0479/ 81 53 63
n.verachtert@klaverdrie.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF 13 JUNI om 9u. Voor meer info: directie@klaverdrie.be of 0479/81 53 63
Heeft u de filmpjes van onze kleuterklassen al op Facebook gezien? />

 

 

 

 

 

Regels en afspraken

Te laat komen

Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Elke telaatkoming zal geregistreerd worden. Wij verwachten dat je ons voor het beginuur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Huiswerk, agenda’s en rapporten

Indien er vragen of problemen zijn mag u natuurlijk contact opnemen met de directie. Het is ook nodig het heen-en weerschriftje / de agenda van uw zoontje of dochtertje dagelijks na te kijken en te ondertekenen. Op deze wijze krijgt u nuttige informatie doorgespeeld en weten wij dat deze informatie door u werd gelezen.
Per week zullen de leerlingen tweemaal een schriftelijke taak meekrijgen die tegen de volgende dag (of volgens afspraak met de klastitularis) dient gemaakt te worden. Dagelijks, zeker in de hogere klassen zullen de leerlingen hun lessen voor de volgende dag moeten leren. De leerkrachten leren samen met de leerlingen plannen in de toekomst, dit met het oog op zelfstandig werken.

Indien er vanuit het stadsbestuur opnieuw subsidies worden voorzien kan het project “huiswerkbegeleiding” opnieuw doorgaan. Na overleg tussen klastitularis en directie worden leerlingen aangeduid die mogelijk hiervoor in aanmerking komen. De ouders van deze leerlingen worden dan gevraagd een overeenkomst in verband met het ophalen van de leerling te ondertekenen. Deze huiswerkbegeleiding wordt gegeven door eigen leerkrachten in de school.
We bevelen aan de huistaken en de verbeteringen op te volgen: zo volgt u eveneens de ontwikkeling van uw kind. Vanzelfsprekend is ook het rapport een belangrijk communicatiemiddel tussen u en de school.

De leerlingen van de eerste graad krijgen viermaal per schooljaar een rapport, de andere graden driemaal per schooljaar.

Het is zeer belangrijk dat de vermelde gegevens juist begrepen worden. Daarom vragen wij u, de toelichtingen op het rapport goed te lezen. Cijfers zeggen niet altijd alles. Een inspanning van je kind kan ook op een andere manier gewaardeerd worden. Vergeet niet dat elk rapport een aanzet moet zijn tot remediëren : een aanwijzing voor de leerling en de ouders om bepaalde hiaten weg te werken en vakonderdelen bij te schaven. Gedurende het schooljaar zullen wij de ouders goed informeren over de vorderingen van hun kind en de pedagogisch-didactische aspecten van onze werking op de oudercontacten.

Toegang tot de klaslokalen

Voor en na de klasmomenten kunnen we geen kinderen toelaten in het klaslokaal. Kinderen die omwille van ziekte tijdens het speelkwartier moeten binnenblijven doen hun mantel aan en komen samen in de gang.

De kinderen brengen ook geen materiaal, naar aanleiding van spreekbeurten e.d., naar het klaslokaal vóór de aanvang der lessen. Indien hierop uitzonderingen dienen gemaakt, wordt dit met de leerkracht, belast met het toezicht, afgesproken.

Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht tijdens de lessen.

Wanneer de directie het nodig acht, kan aan de ouders worden voorgesteld op een ander moment het onderhoud te laten plaatsvinden. De directie kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders. 

Omgangsvormen

Aangezien we in de lessen van godsdienst en levenshouding onze kinderen bewust maken van de noodzakelijkheid van een vlotte maar beleefde omgang met alle personen die ook maar iets met de school te maken hebben, eisen we dat ze beleefd zijn ten opzichte van alle leerkrachten, ook diegene waar ze geen les van krijgen.
Beleefde omgang geldt niet alleen t.o.v. leerkrachten maar ook t.o.v. ouders die hun kleuters naar de speelplaats begeleiden, alsook personen die in de school begeleiding van leerlingen of leerkrachten hebben.
Uiterlijke tekenen die storende invloed hebben op het leergedrag van de leerlingen, kunnen we niet toelaten in de school.
We verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden.

Onze oproep naar de kinderen:

Op school respecteer ik de leefregels.

Algemeen

 • Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet
 • Ik ben vriendelijk tegen de andere kinderen
 • Ik toon respect voor de anderen
 • Vechten of ruziemaken of pesten doe ik niet
 • Anderen aanzetten om iets fout te doen doe ik niet
 • Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed verontschuldig ik me spontaan
 • Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands
 • In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten
 • Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school
 • Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn

Veiligheid

 • Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben
 • Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg
 • Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels
 • Ik verlaat de school nooit zonder toelating
 • Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen
 • Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen
 • Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school
 • Tijdens de speeltijden en tijdens de middagpauze blijf ik niet in de klas
 • Ik speel sportief zonder ruw te zijn
 • Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen
 • Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats
 • Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbak
 • Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht
 • Bij het signaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij

In de eetzaal

 • Mijn eten breng ik mee in een brooddoos(geen aluminiumfolie) met mijn naam er op, zo draag ik zorg voor het milieu
 • Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee
 • Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding

In de klas

 • Als ik iets niet versta vraag ik om uitleg voor, tijdens of na de les.
 • Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk
 • Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de gymles