Vestiging Vleugt
Vleugtstraat 33
3290 Schaffen - Diest
tel 013/ 31 22 84
GSM directie:
0479/ 81 53 63
n.verachtert@klaverdrie.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF 13 JUNI om 9u. Voor meer info: directie@klaverdrie.be of 0479/81 53 63
Heeft u de filmpjes van onze kleuterklassen al op Facebook gezien? />

 

 

 

 

 

Ons pedagogisch project

Kleuterschool

 • Ervaringsgericht leren: basis van elke ‘werkdag’ is de waarneming: elke kleuter ziet, voelt, hoort, ruikt, proeft... doet intens indrukken op, ervaart door veelvuldig handelen.
 • Werken in groepen: iedere kleuter wil een impressie op zijn manier verwerken.  De juf biedt in elke verwerking tal van mogelijkheden aan: de ene stempelt, de andere schildert, een derde kruipt in de leeshoek, nog een andere knipt. Iedere kleuter kiest, voelt zich geborgen, zoekt spontaan contact met een vriendje... voelt zich thuis.
  De leidster leert haar kleuters begrijpen.
 • Een klasindeling met verschillende hoeken: elke kleuterklas is een wonderlijke wereld, een  uitdaging om op verkenning te gaan; een speelhoek, een leeshoek, een poppenhoek, een winkel, het zittapijt, de schildershoek, de werkhoek, de computerhoek, de zandtafel, een watertafel... De kleuters en de juf zijn voortdurend in de weer in alle hoeken van hun ‘huis’.  De kleuters zijn er ook ‘thuis’.
 • Verscheidenheid in de activiteiten: elke dag is ingedeeld in korte momenten.  De kleuter blijft zo geïnteresseerd in het aanbod.  Elke dag begint met een onthaalgesprek.  De geborgenheid is er meteen.  Vaste ‘rubrieken’ zijn ook de waarneming, het sanitair kwartiertje, taal- en rekeninitiatie, het kiesuurtje, de vertelling of het poppenspel, de dagsluiter.
 • Leerwandelingen en feesten: ook buiten de gemoedelijke klassfeer valt er wat te beleven: “we weten graag wat de bakker doet en de tandarts... en de beenhouwer. We houden ook een schoolfeest en vieren de grootouders.”
 • Integratieactiviteiten: de vijfjarigen verlangen naar het eerste leerjaar.
  Geen drempelvrees meer, want de leerkrachten van het eerste komen dikwijls op bezoek.  De vijfjarigen luisteren in het eerste naar een vertelling, ze houden samen met de eersteklassers een integratieweek, ze krijgen al een les in aanvankelijk lezen en aanvankelijk schrijven, ze gaan samen met de eersteklassers op uitstap en krijgen een les van de gymjuf.
  Integratie is bij ons geen loos begrip!

Oh ja, ook dit nog!We hebben ook:
- een speelweide met grote zandbak
- een gymzaal
- een ruime overdekte speelplaats
- verzorgde sanitaire installaties
- kleuterspeeltuigen op de speelplaats
- aangepast didactisch materiaal
- noem maar op …

Lagere school

Ieder kind, zonder uitzondering, ervaren als een uniek kind.
Iedere jongen, ieder meisje, optimaal kansen tot ontplooiing geven.
Door een dynamische aanpak van een jong en enthousiast team vaststellen:

BIJ ONS IS ELK KIND EEN BLIJ KIND !

Geen inhoudsloze slogans, maar daadwerkelijke doelstellingen die we permanent
nastreven door wezenlijke principes in acht te nemen:

Een zo breed mogelijke basisvorming voor iedereen

Iedere leerling krijgt de tijd en de ruimte om de basisdoelen te verwerven.
Het zijn die leerdoelen die elke leerling in voldoende mate moet beheersen om de volgende stap in het leerproces aan te vatten.
We streven naar het gebruik van recente en aangepaste methodes en bijbehorend didactisch materiaal. Iedere leerkracht herwerkt bovendien regelmatig bepaalde leerstofonderdelen.
Onderwijs is immers voortdurend in beweging.

Rekening houden met de verschillen tussen leerlingen door differentiatie

Een must in het moderne onderwijs; een opgave die we vervullen door:

 • differentiatie in de klas: de leerkracht begeleidt individueel. De leerlingen grijpen na het verwerken van de basisoefeningen naar extra’s.
 • het hanteren van nieuwe werkvormen als hoekenwerk en contractwerk.
 • Integratie van de computer in kleuter- en lagere school.
 • De ondersteuning door SES-uren en een zorgcoördinator voor kleuter- en lagere school.

Vorming van de totale persoonlijkheid door het beklemtonen van culturele waarden

Wij kiezen voor een christelijk geïnspireerde opvoeding, omdat we ervan overtuigd zijn dat het ook vandaag nog zinvol is te getuigen van diepe waarden als vrede, naastenliefde, gerechtigheid en respect voor mens en natuur.
De creatieve opvoeding krijgt bij ons een belangrijke plaats. De inbreng van de ouders op gepaste tijdstippen wordt erg gewaardeerd.
De muzikale opvoeding is een wezenlijk onderdeel in de gehele ontwikkeling van kinderen. Samenzang is bij ons dikwijls aan de orde van de dag.
Lichaamsontwikkeling is de jongste decennia duidelijk een specialisatie geworden. Bij ons ook: gymlessen worden gegeven door gediplomeerde leraressen in de lichamelijke opvoeding.
Alle kinderen krijgen twee uur per week L.O. en/of zwemmen.
Onze school is een sportactieve school.

Maatschappelijk gericht onderwijs

Wereldoriëntatie en actualiteit, niet zomaar uit boekjes, maar via belangstellingspunten en projecten. Klassen trekken er regelmatig op uit om de realiteit van dichtbij te bestuderen. De neerslag vind je in fraaie themabundels.
In de derde graad gaan de leerlingen voor één week op zeeklassen in Nieuwpoort.