kindergemeenteraad

De Kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vierde en vijfde leerjaar uit de basisscholen van Diest hun mening kunnen geven over het leven in Diest.


De KGR komt 4x per jaar samenkomen om o.a. te werken rond de 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' in Diest. Ze zullen zelf een evenement op poten zetten en gaan samen op uitstap.

LAATSTE NIEUWS!


Kindergemeenteraad Diest – aanpak schooljaar 20-21

Omwille van Corona heeft de KGR van schooljaar 19-20 de kans niet gekregen om een actie op poten te zetten (gepland in april en mei 2020) of om samen op uitstap te gaan. Ze hebben door gemiste vergaderingen de kans niet gekregen om te ervaren wat het is om Kindergemeenteraadslid te zijn. Daarom nemen we de kandidaten van 19-20 mee naar schooljaar 20-21.

Van de huidige vierdes wordt er verwacht dat ze een engagement aangaan van opnieuw twee jaar (in het 5e en het 6e), voor de huidige vijfdes schuift het engagement nog één jaartje op (in het 6e).