inschrijvingen

Toelatingsvoorwaarden


Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,...).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.


Onze school werkt met 3 (voorrangs)periodes:

- 1ste voorrangperiode: van 28/3/2022 tot en met 25/4/2022

voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel

- 2de voorrangsperiode: van 5/5/2022 tot en met 20/5/2022

voor het systeem van dubbele contingentering.

- 3de periode voorrangsperiode: vanaf 30/5/2022

voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen.


Er wordt best vooraf een afspraak met de directeur gemaakt.

De directeur beslist in welke leerlingengroep de leerling wordt opgenomen.


Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • De 1ste schooldag na de zomervakantie (start schooljaar)
  • De 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • De 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari ( teldag )
  • De 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • De 1ste schooldag na de paasvakantie
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag


Ook onze school moet omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit vastleggen:

hoofdschool: Kerkstraat
→ kleuterschool: 125
→ lagere school: 225

vestiging 1: Vleugtstraat
→ kleuterschool: 90
→ lagere school: 160

vestiging 2: Zelemseweg
→ kleuterschool: 50

Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. Tot op heden hebben we nog geen capaciteitsprobemen.

Raadpleeg voor meer info:

https://www.naarschoolindiest.be