CLB

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Diest-Tessenderlo.

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.
  Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (zie engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet;


  Onze school wordt begeleid door het

                       

  Vrij CLB Brabant Oost – vestiging Diest

  Mariëndaalstraat 35, 3290 Diest – 013 31 27 29

  www.vrijclb.beinfo-diest@vrijclbbrabantoost.be


Directie: Pieter Goossens -
pieter.goossens@vrijclbbrabantoost.be 


CLB-artsen: An Van Haute - an.vanhaute@vrijclbbrabantoost.be en Benedicte Melis - benedicte.melis@vrijclbbrabantoost.be